Serveis

Què és la cèdula d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i disposa de les condicions tècniques d’habitabilitat. (D. 55/2009 de la Generalitat de Catalunya).

Per a què un immoble pugui obtenir la cèdula d’habitabilitat ha d’estar escripturat com a habitatge, i a més ha de complir els requisits mínims que estableix el decret d’habitabilitat (D. 55/2009 de la Generalitat de Catalunya).

Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d’habitabilitat ja que no tenen la consideració d’habitatge. En aquest cas, s’ha de sol•licitar una llicència de canvi d’ús. Aquesta llicència és municipal i està condicionada al compliment de la normativa urbanística municipal.

Està regulada pel decret 55/2009 “sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”.

Els nostres serveis:

Gestió completa: 135 € per habitatge

Realitzem tots els tràmits necessaris fins a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat:

  •  Inspecció de l’habitatge.
  •  Imprès oficial de sol•licitud de cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat (segona ocupació).
  •  Certificació d’habitabilitat per l’arquitecte i visat pel Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
  •  Tramitació de la cèdula al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
  •  Taxes de la Generalitat (5,80 €).
  •  18% de I.V.A.

Únicament Certificació: 115 € per habitatge

Realitzem tots els tràmits especificats anteriorment excepte la tramitació de la cèdula al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i el pagament de les taxes corresponents (5,80 €).

Aquesta gestió pot ser realitzada pel titular de l’habitatge o per qualsevol persona autoritzada.

Accedeixi al formulari de sol•licitud i contactarem amb vostè per acordar la visita d’inspecció per part d’algun dels nostres tècnics. Posteriorment, en un termini aproximat de 5 dies rebrà el certificat per correu.

*TREBALLEM PER TOTA LA PROVÍNCIA DE LLEIDA. Consultar preus segons desplaçaments
© Culleré-Rendé | Arquitectes      info@cullererende.com   Arquitectes Huesca - Arquitectes Lleida Avís Legal |  Protecció de dades
Desenvolupat per Desenvolupat per